Verbindend leiderschap
Verbindend leiderschap 13

We zijn een netwerk en kennisplatform waarin we faciliteren tussen leef- en systeemwereld, een samenwerkingsverband van mensen en organisaties die mensgericht verbindend leiderschap in de praktijk willen brengen en elkaar daarin willen versterken. We doen dat vanuit de overtuiging dat dat de beste manier is om te komen tot een samenleving waar iedereen ertoe doet, van waarde is en een bijdrage heeft.

Voor een samenleving waar iedereen ertoe doet

Verbindend leiderschap stelt de mens centraal. Het is leiderschap gebaseerd op respect en vertrouwen. Door enthousiasme en eigen kracht aan te boren. Iedereen telt mee; verbindend leiders geloven in de kracht van diversiteit. Verbindend leiderschap inspireert, zet aan het denken en biedt perspectief


Wij hebben onze leden gevraagd wat verbindend leiderschap voor hun betekent :

 • Aan de slag gaan met de belangrijke vraagstukken waar Limburg mee te maken heeft. Onder andere achterstanden in gezondheid, in participatie en de kloof tussen groepen met een lage SES en de groepen die beter gesitueerd zijn.
 • Verbindend leiderschap is een vorm gedeeld en dienend leiderschap waarbij de rol van leider situationeel is bepaald. Samen de verbinding zoeken om een gedeelde ambitie waar te maken.
 • Leiderschap in al haar facetten fascineert me; als individu: persoonlijk en professioneel, maar ook binnen en tussen organisaties. De coöperatie Verbindend Leiden benoemt en agendeert vraagstukken die dit altijd raken; variërend van big data tot omgaan met (werk)druk, van loslaten tot grip houden op teams en organisaties. De leden (met een grote diversiteit aan inhoudelijke bagage) zorgen voor verschillende inzichten en inspiratie waardoor er actief met vraagstukken aan de slag gegaan wordt, kennis gedeeld wordt en ieders netwerk verrijkt wordt.
 • In de huidige fase van de coöperatie wil ik graag mijn bijdrage leveren door als sparringpartner in het bestuur verheldering- en verdiepingsvragen te stellen. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Welke rol kunnen we pakken als aanjager en welke verbindingen kunnen we activeren of vitaliseren? En niet te vergeten, hoe geven we dit in de praktijk daadwerkelijk vorm? ”
 • Verbindend leiden zet mensen en de samenwerking tussen mensen centraal. Met aandacht voor belangrijke waarden als zelfontplooiing, veiligheid, rechtvaardigheid, gezondheid en inclusiviteit. Die focus levert zingeving op voor betrokken professionals en is randvoorwaarde voor een duurzame en betekenisvolle organisatie.
Anne Kleefstra 1
Anne Kleefstra: Verbindend leiderschap heeft voor mij aandacht voor de personen in het team om iedereen in zijn of haar kracht te zetten en zo gezamenlijk naar een mooi doel toe te werken.
 • De kunst om mensen goed naar elkaar te laten luisteren zodat echt contact ontstaat. In die verbinding is openheid voor elkaars ideeen mogelijk die daarmee veel krachtiger worden.
 • Voor mij zijn dat de letterlijke woorden: het verbinden met elkaar, de wereld/mens is vaak te zeer op zich zelf gericht, terwijl de verbinding tot meerwaarde kan/zal leiden en het leiden, hoe je dat als directie/bestuurders, met elkaar, zelf vind ik het derde woord Coöperatie ook nog belangrijk, de wijze waarop een onderneming wordt gerund (Rijnlands denken)
Danielle Klerken Gubbels
Daniëlle Klerken: Leiderschap met een duidelijke visie en richting, maar met de uitdrukkelijke en een oprechte intentie om het beste uit de medewerker, het team en daarmee uit de organisatie te halen.
 • Aandacht voor mensen, luisteren en ruimte geven om zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid aan mensen te geven
Hugo Lumens
Hugo Lumens: Verbindend leiderschap betekent voor mij dat je als leider in verbinding bent met diegene waaraan je leiding geeft. Daarmee bedoel ik onder meer dat je leiding geeft vanuit vertrouwen ipv controle. Dat je open staat voor feedforward. Dat je het beste voor hebt met de mens in de organisatie. Dat er een goede balans is tussen resultaatgericht en mensgericht.
 • Met het leggen van verbindingen zaken verder brengen en/of in een nieuw licht brengen
Majelle Panis 2
Majelle Panis: Om mensen vanuit intrinsieke motivatie in beweging te krijgen en van hieruit een bijdrage te leveren aan het bedrijfsbelang. Aandacht hebben voor wat iemand/een team belangrijk vindt, zonder zelf in te gaan vullen. Niet opleggen dus! Zonder oordeel leren luisteren om echte verbinding te maken. Je maakt hierdoor energie vrij voor inspiratie, nieuwe ideeen en om krachten te bundelen voor het gezamenlijke doel.
 • Verbindend leiderschap helpt mij bij het zoeken naar de balans tussen sturen en loslaten; balans tussen focus en het motiveren en uitdagen van mensen om samen te werken en initiatieven te nemen. Verbindend leiden is voor mij cruciaal om te komen tot een organisatie die wendbaarder en slagvaardiger is. En daarmee maatschappelijk van grotere betekenis kan zijn.
 • Behoefte aan het bijdrage van ontwikkeling van bedrijven, samenwerkingen en kennis ontwikkelen.
Frans Wilms
Frans Wilms: Verbindend leiderschap, samen meerwaarde creëren
Frank Arets
Frank Arets: Leiden, begeleiden, sturen, ondersteunen, coachen, helpen door echt naar mensen te luisteren en daardoor verbinding te maken. Dat versta ik onder verbindend leiderschap

Ike Busser
Ike Busser: Verbindend leiderschap is voor mij in de kern een permanent soort van SWOT analyse van de actie van en interactie tussen actoren in mijn omgeving en het van daaruit creëren van gemeenschappelijke kracht, kansen en doelen
Lars Rompen
Lars Rompen: Leiderschap vanuit het vermogen tot oprechte aandacht en betrokkenheid.
Jan LOrtije
Jan l’ortye: Altijd handelen vanuit het besef dat het onmogelijk is om leider te zijn zonder verbinding.
Marianne Smitsmans
Marianne Smitsmans: Verbindend leiderschap: Samen brengen van mensen en ideeën. Inspireren en uitdagen tot het nemen van nieuwe initiatieven. Kansen zien en die samen oppakken. ‘Samen’ , ‘versterken’ en ‘inspireren’ zijn kernbegrippen.
Pieke Houben
Pieke Houben: Verbindend leiderschap, zorgen voor een gezamenlijk verhaal en doel voor medewerkers wat ze binnen duidelijke maar gedragen kaders kunnen uitvoeren.

© 2022 Coöperatie Verbindend Leiden