Luchtkastelen-Bouwen.07-12-2017.jpg

Tijdens het netwerkevent Luchtkastelen Bouwen afgelopen donderdag mochten we Peter Marx, directeur gemeente Roermond te gast ontvangen die de inspirerende middag opende met zijn visie op het thema verbindend leiderschap. Lees hier zijn verhaal.

Verbinden door te ontbinden!

Het thema ‘verbindend leiderschap’ is zeer actueel en ik zie dat het begrip leiderschap opnieuw gedefinieerd en grotendeels vervangen wordt door een nieuwe taal! De associatie met leiderschap is veranderd van een leider die in alles vooropgaat naar iemand die medewerkers ondersteunt in het realiseren van de gestelde doelen en zichzelf daarbij dienend opstelt. Er wordt terecht kritisch gekeken naar de toegevoegde waarde als leider en als die er niet meer of onvoldoende is krijg je dus opmerkingen als ‘dat er resultaten zijn behaald ondanks de leidinggevende’.

In mijn ogen is er dus een hoge urgentie om het begrip leiderschap anders in te vullen en in het bijzonder om het steeds meer verbindend te maken en daarmee de toegevoegde waarde voor de organisatie te vergroten. Daarvoor hebben we meer en vooral andersoortige vaardigheden nodig. Maar welke zijn dat dan? En hoe kan men zich die eigen maken? Het antwoord op die vragen is een persoonlijke uitdaging en een zoektocht waarbij de antwoorden ook nog eens afhankelijk zijn van de context waarbinnen datzelfde leiderschap is gedefinieerd. In een sterk hiërarchische organisatie, die in de meeste gevallen weinig verbinding kent, vraagt werken aan verbindend leiderschap een andere taal en wellicht ook andersoortige interventies. Echter, in welke soort organisatie je ook werkt, in mijn ogen begint het verbinden altijd eerst met ontbinden.

Wat bedoel ik nu met ontbinden? Ik las onlangs een krantenartikel over het bestrijden van terrorisme. Ik weet dat het een niet voor de hand liggend ‘bruggetje’ is naar verbindend leiderschap maar ik zal het toelichten. In het artikel werd gesteld dat een manier om de invloed van IS tegen te gaan is door ontbinding; ofwel ‘het bespreekbaar maken van gedachtes en emoties die overtuigingen en handelingen ‘aanwakkeren’. Daarmee kun je mensen weerbaar maken en openen voor twijfel en voor andere ideeën. Dit zette me aan het denken. Als het gaat om te verbinden zullen we eerst onszelf als mens/leider/medewerker moeten ontbinden van aannames, interpretaties, denkbeelden, oordelen, meningen!! En zeker als die al min of meer ‘gestold’ zijn. Dan is het lastig om met elkaar een nieuw speelveld te creëren waar plaats is voor twijfel en ideeën. Zo’n nieuw speelveld is ook nodig als je in een veranderproces zit waar we als leider vaak toch ook excelleren in het organiseren van onze eigen weerstand. Zeker als we er onvoldoende in slagen de dialoog in de organisatie de gewenste kwaliteit te geven.

En als we er in slagen die kwaliteit te verhogen wat betekent dat wel niet voor de medewerkers in onze organisatie en je eigen toegevoegde waarde?! Ik ben er van overtuigd dat een verhoging van diezelfde kwaliteit een belangrijk middel is en houvast biedt om verbindend te zijn of te worden. En hoe moeilijk is dat wel niet!! En ook hier geldt: het begint bij onszelf!

Ik vind dan ook de blog van Frans Wilms m.b.t. leiderschap zo toepasselijk (https://www.leiderschapsdomeinen.nl/). Hij reikt daarin verbeteringen aan om die dialoog van kwaliteit te voorzien met daarbij een reflectie op je rol als leider daarin. Het vergt discipline en doorzettingsvermogen en toewijding om constant aan die dialoog te werken. Maar de successen komen zeker en voor de mens/leider/medewerker wordt het werken een stuk betekenisvoller!

Peter Marx

 

Fotoverslag van Netwerkevent Luchtkastelen Bouwen volgt snel.

© 2022 Coöperatie Verbindend Leiden