Met veel enthousiasme mochten we onlangs Harry Henssen namens Stroom Zuid welkom heten als Samen-Werk partner. Eerder mochten we de Samen-Werkovereenkomst tekenen met Provincie Limburg, Rubicon Jeugdzorg, gemeente Beesel, Waterschap Limburg, gemeente Maastricht, Evolva, LWV, gemeente Roermond en Wonen Limburg. Weten wat deze samenwerking voor u kan betekenen, stuur dan uw contactgegevens naar [email protected] en save the date 16 maart a.s. Mooie kans voor u om het volgende netwerkevent bij te wonen en inspiratie op te doen. Meer info volgt snel.


Tekenmoment Stroom Zuid 07-12-2017.png
© 2022 Coöperatie Verbindend Leiden