Vrijdag 16 maart aanstaande vindt het 3e netwerkevent van de Coöperatie Verbindend Leiden plaats. Deze keer leren we van inspirerende sprekers en van elkaar wat het betekent om teams verbindend te leiden en toch richting te geven. We gebruiken de metafoor van een zwerm. Hoe houd je met elkaar koers, hoe houd je rekening met elkaar en geef je toch ieder individu vleugels? Door deze uitwisseling creëren we als coöperatie een mooie reflectie op de vraag hoe je participatieve processen structureert, conditioneert en faciliteert.

Meer info + aanmelden:https://verbindendleiden.squarespace.com/agenda/


zwerm.jpg
© 2022 Coöperatie Verbindend Leiden