Sociaal Duurszaamheid Verslag.jpg

Na een jaar actief te zijn geweest met de Coöperatie Verbindend Leiden willen we met elkaar terugkijken en vooruit kijken. Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan en wat is in ontwikkeling en wat zouden we nog graag willen voor de komende jaren?
 

 “Als leider sta je midden in de samenleving.
Het gaat niet om jou, maar om datgene wat je met
de mensen om je heen beweegt.” – Petra Dassen
 

Voor een samenleving waar iedereen ertoe doet!
Waar staan we ook alweer voor? Coöperatie Verbindend Leiden is een samenwerkingsverband van mensen en organisaties die mensgericht verbindend leiderschap in de praktijk willen brengen en elkaar daarin willen versterken. We doen dit vanuit de overtuiging dat het de beste manier is om te komen tot een samenleving waar iedereen ertoe doet, van waarde is en een bijdrage heeft.

We willen elkaar inspireren en bemoedigen en van elkaar leren. We delen ervaringen en stellen expertise aan elkaar beschikbaar. We initiëren, faciliteren en organiseren (netwerk)bijeenkomsten en scholingen. Daarmee worden we ons steeds bewuster van mensgericht verbindend leiderschap en vergroten we onze bekwaamheid.

Wij willen het gedachtegoed van verbindend leiden als een inktvlek uitbreiden. Samen met anderen die met ons deze beweging willen én kunnen maken. Leiders die zich ervan bewust zijn dat hun eigen houding en gedrag bepalend zijn: die zichzelf kwetsbaar durven opstellen en bereid zijn om te leren door buiten de eigen comfortzone te gaan; die het eigen handelen steeds blijven toetsen aan hun innerlijke waarden, die in de praktijk te voelen zijn.
 

“Krachtenbundeling past bij deze tijd” – Leon Poels

Na een jaar……

 • hebben we drie inspirerende netwerkbijeenkomsten gehad
 • hebben we op meerdere bijeenkomsten over Verbindend Leiden mogen vertellen
 • hebben we 10 t/m 2017 samenwerkpartners aan ons netwerk mogen toevoegen
 • hebben we t/m 2017 31 nieuwe leden mogen verwelkomen
 • hebben  mensen onze bijeenkomsten bezocht
 • hebben we samen met de Verkenners een event georganiseerd voor ruim 500 deelnemers
 • hebben we in samenwerking met Frans Wilms mogen werken aan een coaching traject voor raadsleden
 • hebben we de samenwerking met Evolva aan mogen gaan
 • hebben we steun van de Provincie ontvangen om van Verbindend Leiden een beweging te maken
 • hebben we constructief samen mogen werken met de overheid
 • hebben we Verbindend Leiden mogelijk kunnen maken door de Founding fathers
 • hebben we met de Raad van Inspiratie mogen nadenken over de coöperatie
   

Ambitie
Als coöperatie Verbindend Leiden stellen we de mens centraal, we blijven van elkaar leren en komen samen tot maatschappelijk relevante resultaten. De coöperatie Verbindend Leiden brengt partijen samen en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe oplossingen binnen de context van Verbindend Leiden. De vraag naar deze nieuwe oplossingen is ontstaan in de praktijk. In dit proces worden ondernemende combinaties van kennis, geld en praktijkinformatie gemaakt.

In het komende jaar…..

 • willen we het aantal samenwerkpartners verdubbelen
 • willen we 100 nieuwe leden verwelkomen
 • willen we elkaar op verschillende thema’s inspireren
 • willen we Coöperatie Verbindend Leiden positioneren in Limburg
 • willen we de samenwerking met Evolva verstevigen
 • willen we de fijne samenwerking met Provincie Limburg voortzetten
 • willen we samen met de leden bouwen aan de coöperatie
 • willen we samen met de leden van Coöperatie Verbindend Leiden een beweging maken
 • willen we samen met de leden inspirerende bijeenkomsten organiseren
 • willen we met en van elkaar leren over verbindend leiden
 • willen we ons groot jaarlijks event InspireX samen met Evolva organiseren
 • willen we de waardevolle samenwerkingen voortzetten en groeien in nieuwe samenwerkingen

 

Ontastbare ideeën naar maakbare ideeën transformeren.
Dat is waar Coöperatie Verbindend Leiden voor staat”
Leo Crombach

© 2022 Coöperatie Verbindend Leiden