“Mijn actieve en leerrijke loopbaan, waarin ik heb kunnen werken in de volle breedte van de Limburgse gezondheidszorg heb ik in 2017 afgesloten. Ik werkte als verpleegkundige, manager en bestuurder in zowel de ziekenhuiszorg, de ouderenzorg als de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Momenteel zet ik mijn expertise nog in als adviseur en projectleider en ben ik beschikbaar voor korte bestuurlijke opdrachten. Daarom heb ik nu tijd en energie om een bijdrage te kunnen gaan leveren aan de beweging die met de Coöperatie Verbindend Leiden gemaakt wordt

In Limburg volgen de ontwikkelingen en initiatieven om anders te gaan kijken naar de inrichting van onze samenleving en organisaties elkaar momenteel erg snel op. Volgens mij moet er daardoor ook extra aandacht zijn voor krachtenbundeling.  Op allerlei vlakken moet er sprake zijn van intensieve samenwerking en vele contacten.  Daarom zet ik me onder andere ook actief in voor het platform Mantelzorg Limburg waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de versterking van de eigen kracht van de burger. De intentie om de onlangs gestarte samenwerking tussen Evolva, werkplekleren 3.0 en de Coöperatie Verbindend leiden nog te gaan intensiveren, heeft me enthousiast gemaakt om toe te treden tot het bestuur van de coöperatie. In alle drie zie ik visies, enthousiasme en initiatieven die allemaal vertrekken van de analyse dat de vele economische grondslagen die de basis waren van ons denken over samenleving en organisatie niet meer werken. We worden uitgedaagd om te leren anders te kijken, anders te denken en anders te werken. Onze leef- en werkomgeving van de toekomst is mijn inziens vooral een leeromgeving. De grootste uitdaging zit daarbij niet zozeer in de hoeveelheid  innovaties, maar wel in het risico dat we ze benaderen op een manier zoals we het altijd gedaan hebben. Anders kijken en anders denken begint vaak met samen leren afleren.Jan Valkenborg.jpg

“Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan de volgende stap van de boeiende tocht die de Coöperatie Verbindend Leiden maakt”.

© 2022 Coöperatie Verbindend Leiden