Gisteren vond het laatste netwerkevent van het jaar plaats bij de inspirerende locatie DeGraasj. Bestuursleden Marianne Smitsmans en Will Raven vertelden in alle openheid hun eigen verhaal over verbindend leiderschap. Panelleden Ingrid Widdershoven bestuurslid Koraal, Marc van Ooijen bestuurslid De Zorggroep, gastspreker Albert Dahmen programma manager ‘Meer met Minder’ Gemeente Roermond en Marianne Smitsmans vanuit haar rol als wethouder sociaal domein, communicatie en burgerparticipatie Gemeente Roermond vertelden over het Zorginnovatieplatform en verbindend leiderschap. De weg van het gezamenlijk doel vanuit verschillende disciplines en belangen naar samenwerken, van elkaar leren en hoe je samen uiteindelijk dezelfde taal kunt spreken. Een volle zaal leden en deelnemers boden denkkracht. Een inspirerende middag in verbinding met de locatie, de panelleden en vooral met onze leden en deelnemers waardoor er mooie resultaten zijn opgehaald waar het Zorginnovatie platform verder mee in de verdieping kan. Tijdens de gezellige afsluitende netwerkborrel blikte men terug op de kracht van kennisdelen, samenwerken en was er plaats voor versterking van ieders netwerk.

FOTOVERSLAG
Bekijk HIER het fotoverslag deze inspirerende middag volgt. Save the date voor ons volgende event 22 februari 2019 van 15:00 – 18:00 uur.

© 2022 Coöperatie Verbindend Leiden