Samen komen we verder door het samenbrengen van onze leden, elkaars expertise en denkkracht!

22 maart jl. hebben we een inspirerende ontbijtsessie gehad bij Gemeente Sittard-Geleen. Bestuurslid van de coöperatie Anne Kleefstra heeft in samenwerking met de toppers van InSight, het jongerennetwerk van de gemeente Sittard-Geleen, gesproken over de uitstroom van medewerkers, de optimalisatie van kennisoverdracht en de waardevolle kracht van het leggen van de verbindingen tussen jong en oud. Gemeente Sittard-Geleen is Samenwerkpartner van Coöperatie Verbindend Leiden en legde deze uitdaging aan ons voor waarna deze bijeenkomst tot stand is gekomen. Denkkracht en vele oplossingen werden geboden door de aanwezigen. Zoals beloofd geven we een half jaar later een update van de oplossingen die daadwerkelijk binnen de organisatie zijn opgepakt.

  1. De ideeën om een mentor rol voor nieuwkomers en ‘generatieleren’ in te zetten, hebben beide een waardevolle plek gekregen in het concept-opleidingsprogramma. Dit programma wordt momenteel in de organisatie besproken.

  2. Met betrekking tot loopbaan-coaching voor de verschillende generaties volgt een overleg met de interne (loopbaan)coaches om te onderzoeken op welke manier zij bij het coachen rekening houden met verschillende generaties en oog hebben voor de diverse kenmerken van de generaties en met name de groep ouderen.

Mooie resultaten die voortkomen door de samenwerking van onze leden met dank aan ieders individuele inbreng!

© 2022 Coöperatie Verbindend Leiden