Nieuwe Samen-Werk Partner Burgerkracht Limburg

Tijdens Samen-Werk bijeenkomst met onze partners vandaag, mochten wij met veel enthousiasme Floris de Bok en Sanne Kusters van Burgerkracht Limburg als nieuwe Samen-Werk Partner welkom heten. Burgerkracht Limburg brengt burgers, gemeenten, organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen samen waardoor men elkaar leert kennen, begrijpen en dragen oplossingen aan. Hierbij speelt het gedachtegoed van verbindend leiderschap voor Burgerkracht Limburg een belangrijke rol. Redenen genoeg om uit te zien naar een mooie samenwerking! Meer info www.burgerkrachtlimburg.nl


Burgerkracht tekenmoment 2.jpg

Burgerkracht Limburg

7 september a.s. hebben wij een bijeenkomst met onze Samen-Werk Partners. Dan zal Burgerkracht Limburg met ons de Samen-Werk overeenkomst ondertekenen. De missie van Burgerkracht Limburg staat o.a. ook in het teken van het verbinden van (Lim)burgers, gemeenten, organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen. Omdat zij op zoek zijn naar een nieuwe directeur/bestuurder, brengen wij deze functie graag onder de aandacht. Lees hier de volledige profielschets.

Masterclasses Aankomend Toezichthouder

Op 26 juni lanceerden wij de Masterclasses Aankomend Toezichthouder in samenwerking met Universiteit Maastricht, Supervisie Limburg en LWV. De interesse is groot en de aanmeldingen stromen binnen. Zoals beloofd onderstaand meer info over deze interessante opleiding. Heb je ook interesse, laat het even weten!


Masterclasses info.jpeg


Masterclasses planning.jpeg.jpg


Masterclasses inschrijfformulier.jpeg.jpg

Wat wij doen……Masterclasses aankomend Toezichthouder

Coöperatie Verbindend Leiden staat voor kennis delen en leren van gedeelde kennis. Met het oog op verbindend leiderschap is een mooie samenwerking ontstaan met de Universiteit Maastricht, Supervisie Limburg en Limburgse Werkgevers Vereniging. Het resultaat zijn deze interessante Masterclasses aankomend Toezichthouder. 


MASTERCLASSES AANKOMEND TOEZICHTHOUDER (2).png

Wat wij doen…….eerste opleidingsaanbod “Goede raad Verbindt”

Coöperatie Verbindend Leiden staat o.a. voor leren door te delen, leren van onze verschillen en onze ervaringen uit de verschillende domeinen zoals overheid, semi overheid en de markt. 

Inmiddels is ons eerste opleidingsaanbod een feit. In samenwerking met Frans Wilms (o.a. één van de grondleggers van onze coöperatie, oprichter Leiderschapsdomeinen en schrijver van het boek Groeien in Leiderschap) is de leergang “Verbindend Leiden voor Raadsleden” opgezet waarin we de logica van de samenleving verbinden met de logica van de gemeenteraad. Alle raadsleden van de Limburgse gemeentes zijn/worden uitgenodigd en eind november gaan we met veel inspiratie en enthousiasme van start. 

Meer info over deze leergang lees je hier

Welkom Samen-Werk partner Gemeente Kerkrade!!

Vandaag hebben we met alle Samen-Werk partners een mooi tekenmoment gevierd met Jonh Seetsen die namens Gemeente Kerkrade aansluit bij Coöperatie Verbindend Leiden! Op naar een mooie samenwerking! Dank aan Samen-Werk partner Wonen Limburg voor de gastvrijheid! #verbindendleiden #welkom #happyfriday

Een korte kennismaking met nieuw bestuurslid Jan Valkenborgh, Coöperatie Verbindend Leiden

“Mijn actieve en leerrijke loopbaan, waarin ik heb kunnen werken in de volle breedte van de Limburgse gezondheidszorg heb ik in 2017 afgesloten. Ik werkte als verpleegkundige, manager en bestuurder in zowel de ziekenhuiszorg, de ouderenzorg als de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Momenteel zet ik mijn expertise nog in als adviseur en projectleider en ben ik beschikbaar voor korte bestuurlijke opdrachten. Daarom heb ik nu tijd en energie om een bijdrage te kunnen gaan leveren aan de beweging die met de Coöperatie Verbindend Leiden gemaakt wordt

In Limburg volgen de ontwikkelingen en initiatieven om anders te gaan kijken naar de inrichting van onze samenleving en organisaties elkaar momenteel erg snel op. Volgens mij moet er daardoor ook extra aandacht zijn voor krachtenbundeling.  Op allerlei vlakken moet er sprake zijn van intensieve samenwerking en vele contacten.  Daarom zet ik me onder andere ook actief in voor het platform Mantelzorg Limburg waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de versterking van de eigen kracht van de burger. De intentie om de onlangs gestarte samenwerking tussen Evolva, werkplekleren 3.0 en de Coöperatie Verbindend leiden nog te gaan intensiveren, heeft me enthousiast gemaakt om toe te treden tot het bestuur van de coöperatie. In alle drie zie ik visies, enthousiasme en initiatieven die allemaal vertrekken van de analyse dat de vele economische grondslagen die de basis waren van ons denken over samenleving en organisatie niet meer werken. We worden uitgedaagd om te leren anders te kijken, anders te denken en anders te werken. Onze leef- en werkomgeving van de toekomst is mijn inziens vooral een leeromgeving. De grootste uitdaging zit daarbij niet zozeer in de hoeveelheid  innovaties, maar wel in het risico dat we ze benaderen op een manier zoals we het altijd gedaan hebben. Anders kijken en anders denken begint vaak met samen leren afleren.Jan Valkenborg.jpg

“Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan de volgende stap van de boeiende tocht die de Coöperatie Verbindend Leiden maakt”.

Sociaal Duurzaamheid Verslag


Sociaal Duurszaamheid Verslag.jpg

Na een jaar actief te zijn geweest met de Coöperatie Verbindend Leiden willen we met elkaar terugkijken en vooruit kijken. Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan en wat is in ontwikkeling en wat zouden we nog graag willen voor de komende jaren?
 

 “Als leider sta je midden in de samenleving.
Het gaat niet om jou, maar om datgene wat je met
de mensen om je heen beweegt.” – Petra Dassen
 

Voor een samenleving waar iedereen ertoe doet!
Waar staan we ook alweer voor? Coöperatie Verbindend Leiden is een samenwerkingsverband van mensen en organisaties die mensgericht verbindend leiderschap in de praktijk willen brengen en elkaar daarin willen versterken. We doen dit vanuit de overtuiging dat het de beste manier is om te komen tot een samenleving waar iedereen ertoe doet, van waarde is en een bijdrage heeft.

We willen elkaar inspireren en bemoedigen en van elkaar leren. We delen ervaringen en stellen expertise aan elkaar beschikbaar. We initiëren, faciliteren en organiseren (netwerk)bijeenkomsten en scholingen. Daarmee worden we ons steeds bewuster van mensgericht verbindend leiderschap en vergroten we onze bekwaamheid.

Wij willen het gedachtegoed van verbindend leiden als een inktvlek uitbreiden. Samen met anderen die met ons deze beweging willen én kunnen maken. Leiders die zich ervan bewust zijn dat hun eigen houding en gedrag bepalend zijn: die zichzelf kwetsbaar durven opstellen en bereid zijn om te leren door buiten de eigen comfortzone te gaan; die het eigen handelen steeds blijven toetsen aan hun innerlijke waarden, die in de praktijk te voelen zijn.
 

“Krachtenbundeling past bij deze tijd” – Leon Poels

Na een jaar……

 • hebben we drie inspirerende netwerkbijeenkomsten gehad
 • hebben we op meerdere bijeenkomsten over Verbindend Leiden mogen vertellen
 • hebben we 10 t/m 2017 samenwerkpartners aan ons netwerk mogen toevoegen
 • hebben we t/m 2017 31 nieuwe leden mogen verwelkomen
 • hebben  mensen onze bijeenkomsten bezocht
 • hebben we samen met de Verkenners een event georganiseerd voor ruim 500 deelnemers
 • hebben we in samenwerking met Frans Wilms mogen werken aan een coaching traject voor raadsleden
 • hebben we de samenwerking met Evolva aan mogen gaan
 • hebben we steun van de Provincie ontvangen om van Verbindend Leiden een beweging te maken
 • hebben we constructief samen mogen werken met de overheid
 • hebben we Verbindend Leiden mogelijk kunnen maken door de Founding fathers
 • hebben we met de Raad van Inspiratie mogen nadenken over de coöperatie
   

Ambitie
Als coöperatie Verbindend Leiden stellen we de mens centraal, we blijven van elkaar leren en komen samen tot maatschappelijk relevante resultaten. De coöperatie Verbindend Leiden brengt partijen samen en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe oplossingen binnen de context van Verbindend Leiden. De vraag naar deze nieuwe oplossingen is ontstaan in de praktijk. In dit proces worden ondernemende combinaties van kennis, geld en praktijkinformatie gemaakt.

In het komende jaar…..

 • willen we het aantal samenwerkpartners verdubbelen
 • willen we 100 nieuwe leden verwelkomen
 • willen we elkaar op verschillende thema’s inspireren
 • willen we Coöperatie Verbindend Leiden positioneren in Limburg
 • willen we de samenwerking met Evolva verstevigen
 • willen we de fijne samenwerking met Provincie Limburg voortzetten
 • willen we samen met de leden bouwen aan de coöperatie
 • willen we samen met de leden van Coöperatie Verbindend Leiden een beweging maken
 • willen we samen met de leden inspirerende bijeenkomsten organiseren
 • willen we met en van elkaar leren over verbindend leiden
 • willen we ons groot jaarlijks event InspireX samen met Evolva organiseren
 • willen we de waardevolle samenwerkingen voortzetten en groeien in nieuwe samenwerkingen

 

Ontastbare ideeën naar maakbare ideeën transformeren.
Dat is waar Coöperatie Verbindend Leiden voor staat”
Leo Crombach

In gesprek met…..Robbert Halffman, penningmeester en lid van Coöperatie Verbindend Leiden


Robbert Halffman foto.jpg

Journalist Paul Dolhain in gesprek met Robbert Halffman.

Robbert (46) is opgegroeid in de Heerlense wijk Welten. Hij was scholier op basisschool Sint Martinus en rondde vervolgens succesvol het gymnasium aan het Bernardinuscollege af. Tijdens zijn studie bedrijfseconomie in Maastricht leerde hij zijn vriendin, Getty Schuiling, kennen. Zij is nog steeds zijn levenspartner, waarmee hij, zoals hij het zelf omschrijft, duurzaam samenwoont” in Herten.

Het begin.
Hij startte zijn loopbaan bij Rabobank, maar na een aantal jaren kwam hij erachter dat hij verbreding zocht. Hij werd benaderd om als financieel consulent te gaan werken bij gemeente Deurne. “Dat was even wennen. In het begin snapte ik niets van de financiële systematiek van een gemeente. Bij een bedrijf telt enkel het resultaat. Bij de gemeente is de begroting het belangrijkste document. De gemeente is een bestedende organisatie, het resultaat van een gemeente kun je daarom niet in geld uitdrukken. Ik heb ze ook gezegd dat ik ze het eerste jaar geld ging kosten, maar dat ik ze op termijn geld zou opleveren.”

De weg naar Verbindend Leiden.
Van gemeente Deurne stapte Robbert in 2003 over naar gemeente Beesel als afdelingshoofd Middelen. “Ik heb toen de afweging gemaakt, ga ik de controllerskant op of de  managementkant? Anders gezegd, wil ik verder met cijfers of met mensen?” Het is dus duidelijk dat laatste geworden. In 2005 wordt hij gemeentesecretaris in de gemeente Beesel. “Ik bestuur, dus ik bepaal. Dat was de gedachte in die tijd. We werkten destijds nog ouderwets top-down: bestuur en management bedenken de richting en de regels om dat te bereiken. We hadden veel aandacht voor efficiency en dienstverleningsnormen. Door de jaren heen ben ik mezelf als leidinggevende gaan ontdekken.” Zo komt Robbert erachter dat de top-down benadering niet werkt. Echte kracht en vernieuwing komen van onderop en ontstaan in onderlinge samenwerking. Ik ga altijd uit van het beste van de mens. Dat wil ik stimuleren en daarvan wil ik gebruik maken. Het draait dus ook niet om mij, maar om het geheel. Voor mij is dat waar Verbindend Leiden om draait.” Vertrouwen als basis. “We hebben natuurlijk ook fouten gemaakt. En we maken ze ook nog dagelijks, maar dat mag, want daar leer je van. De kern is, dat we beter gebruik maken van de kennis van elkaar. Dat heeft tijd nodig, maar we hebben grote stappen gezet! We werken vanuit vertrouwen.” Dit uit zich onder andere in het feit dat Robbert samen met de Ondernemingsraad al jaren bezig is met ‘ont-regelen’. Samen hebben ze zoveel mogelijk regeltjes afgeschaft. Robbert: “Dat kan alleen als je vertrouwen in elkaar hebt. Iedereen in Beesel kent elkaar op de werkvloer. We kennen elkaars partners en weten elkaar interesses. Dat schept meer dan een werkband. Natuurlijk is iedereen anders, maar in de essentie helpt dat.”Volg de energie. Beesel heeft de strategie dat ze gezamenlijk zaken aanpakken. Door te experimenteren en ideeën uit te proberen, vinden ze gaandeweg uit wat wel en wat niet werkt. Robbert: ‘Mijn doel is om met elkaar leren in te spelen op verandering, dat is immers de enige constante. Ik heb geen vastomlijnd plan in gesprek met… Robbert Halffman en geen routekaart om dat te bereiken. De toekomst is immers ook niet vastomlijnd.” Samen met de leiding  probeert Robbert de randvoorwaar-den te creëren waarmee iedereen zich kan ontwikkelen. Daardoor zal ook de leiding zichzelf steeds opnieuw moeten uitvinden. Zoals Robbert zelf zegt: “We proberen een management te ontwikkelen, dat niet voor de medewerkers beslist, maar dat met de medewerkers meedenkt. We volgen de energie van de medewerkers en prikkelen en stimuleren die energie. Zelf noem ik dat: ‘Laat duizend bloemen bloeien’. Begrijp me niet verkeerd. We proberen het niet iedereen naar de zin te maken, maar wel met ze mee te denken.” Inspelen op veranderingen. De olievlek groeit intern en Verbindend Leiden brengt een andere manier van werken met zich mee. “Er zijn in Beesel in de afgelopen 13 jaar nooit reorganisaties doorgevoerd. Dat wil niet zeggen dat er niks is veranderd! We zijn  organisatorisch gegroeid. En natuurlijk hebben we daarbij wel eens de structuur van een afdeling of team veranderd. Het belangrijkste is om op het moment, dat wij zien, dat iets niet meer werkt, dat daar direct op wordt ingespeeld. Onze structuur, zien we als een hulpmiddel om ons doel te bereiken. Nooit andersom. Als je moet gaan reorganiseren ben je eigenlijk al te laat. Dan ben je vergeten in te spelen. Wij zijn hierdoor steeds in staat geweest om in te spelen op de veranderingen.” Als voorbeeld noemt Robbert de crisisnoodopvang van een paar jaar geleden. “Je moesten acuut handelen, want ons bestuur koos ervoor om crisisnoodopvang te gaan verzorgen. Een week lang is de hele organisatie daar als één team mee bezig geweest. Samen kregen we het voor elkaar. Dat werkt niet met een top-down benadering. Dat een aantal maanden later de ‘Turkije deal’ rond komt en de vluchtelingen-instroom opdroogt, toont maar weer aan hoe veranderlijk de omgeving is. Maar dat terzijde.” De olievlek verspreid zich regionaal. Deze manier van werken heeft Robbert niet alleen intern toegepast. Hij is ook
in de regio Noord-Limburg mee aan de slag gegaan. Zo was hij verantwoordelijk voor de gemeentelijke samenwerking in het Sociaal Domein Limburg Noord. “We werken met zeven gemeenten samen. We bundelen de krachten. We kopen samen in, we ontwikkelen samen en leren van onderlinge verschillen.”

Verbindend Leiden
Robbert heeft zich aangesloten bij de coöperatie Verbindend Leiden. Hiermee verrijkt hij zijn manier van denken en verruimt hij zijn netwerk. “Verbindend Leiden brengt me ontzettend veel, omdat ik van mensen met andere achtergronden leer. Onderwijs, woningcoöperaties, bedrijfsleven, alles is vertegenwoordigd. We zijn veel meer verbonden met elkaar dan je in eerste instantie zou denken.” Vaak blijven sectoren in hun eigen vijver vissen. “Ik ben ervan overtuigd dat kruisbestuiving noodzakelijk is. In Beesel hebben we de afgelopen jaren naar schatting zeker 50% van ons nieuwe personeel geworven uit andere sectoren. Die blik van buiten is zo belangrijk.” Robbert vervolgt. “Een voorbeeld: de manier waarop we omgaan met ontwikkeling van onze medewerkers kijken we af van het onderwijsconcept van Niekée in Roermond. Daar hebben ze het Agora-onderwijs. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces, leraren zijn mentoren die de leerlingen daarbij begeleiden en helpen. Los van het feit dat we ons realiseren dat die leerlingen onze medewerkers van morgen zijn, vertalen we dit concept in het personeelsmanagement van onze organisatie. De medewerker zelf aan het stuur van zijn ontwikkeling, de leidinggevende als begeleider. 

Andere weg ingeslagen
Robbert heeft per 1 januari 2018 de gemeente Beesel verruilt voor zijn oude liefde Deurne. Beesel zal ongetwijfeld op dezelfde voet verder gaan, daar is hij van overtuigd. Gaat hij in Deurne hetzelfde kunstje flikken? “De uitdagingen zijn in gemeenteland overal min of meer hetzelfde. Maar de context is wel overal anders. Een exacte kopie van Beesel gaat het dus nooit worden. Dat kan niet, een gemeenschap, inwoners, bedrijfsleven, verenigingen, een gemeentelijke organisatie is overal anders. De kunst is om daar op in te spelen en te doen (of laten) wat nodig is.” Wat betekent Verbindend Leiden voor Robbert  Halffman? “In één zin is Verbindend Leiden voor mij: mensgericht leiden, leiden vanuit de bedoeling en niet vanuit de regeltjes. Kleur af en toe maar buiten de lijntjes.”

Auteur: Paul Dolhain

 

AFSCHEID NEMEN EN WELKOM HETEN!

Tijdens onze Algemene Leden Vergadering namen we afscheid van 2 kanjers uit ons bestuur, Ria Joosten en Petra Dassen-Housen. Met een energieke inzet, hebben zij mede de waardevolle basis gevormd van onze coöperatie, zijn er mooie verbindingen gelegd, kansen gecreëerd én doorgevoerd. Daadkrachtige bestuursleden met een gouden randje. Ontzettend bedankt voor jullie enorme inzet! Gelukkig mogen wij jullie nog vaak begroeten bij onze netwerkevents en van elkaar leren door jullie inspiratie, kennis en enthousiasme.


© 2022 Coöperatie Verbindend Leiden