Goede raad verbindt!

De logica van de samenleving verbinden met de logica van de gemeenteraad. Leergang verbindend leiden voor raadsleden

Andere tijden

Het gemeentelijk speelveld is de laatste jaren drastisch veranderd. Zo luidt de omgevingswet een volstrekt andere invulling van de wetgeving op het terrein van ruimtelijke ordening in, zijn taken van de gemeente in het sociaal domein enorm toegenomen en worden burgers gevraagd zelf de regie te nemen wat leidt tot tal van nieuwe initiatieven. De toegenomen verantwoordelijkheid van gemeenten leidt tot intensivering van de intergemeentelijke samenwerking. De rol van de gemeente verandert in een partnerrol.

Van elk raadslid wordt partnerschap gevraagd

Van jou als raadslid wordt daarom partnerschap gevraagd. Als gemeenteraadslid maak je het beleid steeds meer samen met de inwoners. Je versterkt je rol als volksvertegenwoordiger door de regie bij inwoners en wijken te stimuleren en ondersteunen. Van daaruit vervul je je rol als lid van het hoogste bestuursorgaan van de gemeente door verbinding te leggen tussen:

  • verhalen van mensen én het beleid van de gemeente. Details én hoofdlijnen;

  • de problemen van burgers én de ambities van het gemeentebestuur;

  • nabijheid in de wijk én de afstand van intergemeentelijke samenwerking.

Het is prima dat je goed kunt debatteren. Met die kwaliteit kun je in de raadsvergadering nog altijd uitstekend terecht. Maar zodra je in de partnerrol terecht komt, werkt dat niet meer. Dan is dialoog nodig. Dan is nodig dat je verschillende belangen onderkent en die met elkaar weet te verbinden. Juist hierbij is verbindend leiderschap nodig. Simpelweg omdat je het verst komt als je elkaar kunt versterken.

Leergang verbindend leiden

De Coöperatie Verbinden Leiden wil jou als raadslid, daarmee helpen. Daarom heeft ze speciaal voor de uitdagingen waarmee raadsleden te maken krijgen een inspirerende leergang opgezet, geschikt voor de ervaren en startent raadslid.

Deze leergang bestaat uit de volgende modules:

Module 1: Van debat naar dialoog. Hoe kom je met enkele eenvoudige stappen tot dialoog?

Module 2: Verbindingsvalkuilen. Hoe voorkom je de drie meest voorkomende verbindingsvalkuilen?

Module 3: Verbindend onderhandelen. Hoe verbind je ogenschijnlijk tegengestelde belangen?

Module 4: Dialoog met mensen die niet willen. Hoe ga je om met mensen die het conflict blijven opzoeken?

Module 5: Afronding, presentatie. Hoe houd je vanaf nu koers? Wat zijn je eyeopeners waarmee je voor anderen een gids kunt zijn?

Voor de start van de eerste module ontvangt elke deelnemer toegang tot een online-workshop, waarin de veranderende rol van de gemeente wordt uitgewerkt. Speciaal de opkomst van het belang van de partnerrol krijgt daarin aandacht.

Cursusdata, tijden en locatie

Alle bijeenkomsten vinden plaats van november 2018 tot en met maart 2019 op donderdagavond van 19.00-21.30 uur in een van de gemeentehuizen in de eigen regio. Aan elke leergang nemen maximaal 16 raadsleden deel. Uitgangspunt is dat per deelnemende gemeente minimaal twee raadsleden zich aanmelden.

Regio Noord-Limburg: 22 nov. 20 dec. 24 jan. 21 febr. 28 maart
18 april (reserve)

Regio Midden-Limburg:
15 nov. 13 dec. 17 jan. 14 febr. 21 maart 11 april (reserve)

Regio Zuid-Limburg:
8 nov. 6 dec. 10 jan. 7 febr. 14 maart, 4 april (reserve)

Kosten van de opleiding

De waarde van de opleiding is € 1.500,- (€ 300,- per bijeenkomst). Dankzij de steun van onder meer de Provincie Limburg kunnen we de leergang aanbieden voor € 650,- per persoon.

Aanmelden

Aanmelden kan via de griffier van uw gemeente vóór 1 oktober (voor zover er plaatsen beschikbaar zijn). Na aanmelding ontvangt uw griffier een factuur. De aanmelding is definitief als de betaling is ontvangen. De groep bestaat uit 12 – 16 deelnemers.

Alternatief

Het is voor gemeenteraden mogelijk om deze leergang als geheel te volgen. Over data en prijs worden dan in maatwerk afspraken gemaakt.

De bijeenkomsten staan onder leiding van Frans Wilms. Hij was zelf raadslid in Maasbracht en later burgemeester in Maasbracht en Maasgouw. Verwacht geen docent; iemand die je op basis van allerlei theorieën vertelt wat je moet doen. Wat je vooral kunt verwachten is een gids. Een gids die je op weg helpt om zelf stappen te zetten in je eigen verbindend leiderschap. Frans heeft gedurende vele jaren zichzelf verbindend leiderschap steeds meer eigen gemaakt. Hij is in valkuilen gestapt, heeft zijn eigen beperkingen ondervonden en heeft met vallen en opstaan successen geboekt. Hij schreef er het boek ‘Groeien in leiderschap’ over, met als subtitel: ‘begin bij jezelf en doe het samen’.

 

Frans Wilms

De bijeenkomsten staan onder leiding van Frans Wilms. Hij was zelf raadslid in Maasbracht en later burgemeester in Maasbracht en Maasgouw. Verwacht geen docent; iemand die je op basis van allerlei theorieën vertelt wat je moet doen. Wat je vooral kunt verwachten is een gids. Een gids die je op weg helpt om zelf stappen te zetten in je eigen verbindend leiderschap. Frans heeft gedurende vele jaren zichzelf verbindend leiderschap steeds meer eigen gemaakt. Hij is in valkuilen gestapt, heeft zijn eigen beperkingen ondervonden en heeft met vallen en opstaan successen geboekt. Hij schreef er het boek ‘Groeien in leiderschap’ over, met als subtitel: ‘begin bij jezelf en doe het samen’.

In deze video (2 minuten) vat Frans de essentie van de leergang samen.

Wilt u meer informatie, kijk dan de gehele video.

Heeft u hierna nog inhoudelijke vragen, neem dan contact op via https://www.leiderschapsdomeinen.nl/contact/. U krijgt vervolgens spoedig bericht.

© 2022 Coöperatie Verbindend Leiden