Wie en waarom

We zijn een samenwerkingsverband van mensen en organisaties die mensgericht verbindend leiderschap in de praktijk willen brengen en elkaar daarin willen versterken. We doen dat vanuit de overtuiging dat dat de beste manier is om te komen tot een samenleving waar iedereen ertoe doet, van waarde is en een bijdrage heeft.

Wat

We willen elkaar inspireren, bemoedigen en leren. Daartoe delen we ervaringen en stellen we expertise aan elkaar beschikbaar. We initiëren, faciliteren en organiseren bijeenkomsten en scholingen mbt verbindend leiderschap. Daarmee worden we ons steeds bewuster van mensgericht verbindend leiderschap en vergroten we onze bekwaamheid.

Voor wie

Wij willen het gedachtegoed van verbindend leiden als een inktvlek uitbreiden. Samen met anderen die met ons deze beweging willen én kunnen maken. Leiders die zich ervan bewust zijn dat hun eigen houding en gedrag bepalend zijn: die zichzelf kwetsbaar durven opstellen en bereid zijn om te leren door buiten de eigen comfortzone te gaan; die het eigen handelen steeds blijven toetsen aan hun innerlijke waarden, die in de praktijk te voelen zijn.

Bestuur

Inspireren, bemoedigen en leren zijn voor de bestuursleden belangrijke kernwaarden.

Raad van Inspiratie

Mariëlle Heijltjes, Marleen van Rijnsbergen en Frans Wilms vormen de Raad van Inspiratie van de Coöperatie Verbindend Leiden. Zij geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en bieden daarmee het perspectief tot reflectie en bezinning. Het bestuur spart regelmatig met de Raad van Inspiratie.

© 2021 Coöperatie Verbindend Leiden