Petra Dassen-Housen | burgemeester Gemeente Kerkrade
Voormalig bestuurslid, mede oprichter en ambassadeur Coöperatie Verbindend Leidenchapeau-z-en-z-petra-dassen-5974-1.jpg

Ik laat altijd

een spoor van

verbinding achter

Foto: Chapeau Magazine | Hugo Thomassen

Deze pakkende spreuk van Loesje kwam ik onlangs tegen en hij toverde een glimlach op mijn gezicht. Treffend! Dat is de leidraad voor de sociale agenda van Limburg. Klaar is mijn column dacht ik gelijk, ‘”in der Beschränkung zeigt zich der Meister”! In tweede instantie gingen mijn gedachten natuurlijk toch weer verder, wat betekent dat nu dan concreet? Ik formuleer vijf inzichten die verbinding als kern van de sociale agenda tot wasdom laten komen.

Ten eerste: investeer samen. Toen Ronald Reagan ooit zei dat de tien gevaarlijkste woorden uit de geschiedenis van de politiek in de Verenigde Staten zijn: Ik ben van de overheid, klaar om je te helpen, had hij maar gedeeltelijk gelijk. Het gaat er juist om dat overheid, onderwijs, bedrijfsleven en burgers samen ergens voor gaan. Dat niet de een naar de ander kijkt en omgekeerd, maar dat de handen ineen geslagen worden. Dan ontstaan eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid.

Ten tweede: denk in kansen. Maak het onmogelijke mogelijk, als ambtenaar, docent, bestuurder,  ondernemer en burger.

Ten derde: creëer bezieling. Welke passie deel je met elkaar? Maak dit expliciet, en je zult zien dat de samenwerking geen zakelijke overeenkomst is, maar iets waaraan de betrokkenen hun hart verpanden en dat is vele malen krachtiger.

Ten vierde: benut een hot issue. Als je samen aan iets werkt, kan er ook sprake zijn van brandende kwesties, van dreigende invloeden. Keer het om, zie de manier waarop je hiermee omgaat als een kans om tot een sterker commitment te komen.

Ten vijfde: zoek leiders die verbinding met een hoofdletter V schrijven. Dat betekent dat het niet om hen gaat, maar om de manier waarop ze mensen verenigen in een gezamenlijke opdracht.

© 2022 Coöperatie Verbindend Leiden