Lid worden van de Coöperatie Verbindend Leiden

Coöperatie Verbindend Leiden

Verbindend leiderschap stelt de mens centraal en werkt aan een samenleving waarin iedereen meedoet en ertoe doet. Het is leiderschap gebaseerd op respect, vertrouwen en de eigen kracht van mensen. Verbindende leiders inspireren, zetten aan het denken en bieden perspectief.

Verbindend leiderschap

Voor een samenleving waar iedereen ertoe doet

 

 

Leiders in dienst van de samenleving

Verbindende leiders zijn integer, authentiek, onafhankelijk, open en uitnodigend. Zij luisteren oprecht, gaan in dialoog en hebben begrip voor andere standpunten. Zij zijn zich ervan bewust dat hun eigen gedrag bepalend is. Zij durven zich kwetsbaar op te stellen en zijn bereid uit hun eigen comfortzone te stappen.

Verbindende leiders ontwikkelen samen hun individuele leiderschapskwaliteiten en stellen die in dienst van de samenleving. Zij delen hun kennis en de ervaringen uit hun eigen praktijk. Verbindend leiders willen iedere dag leren.

Omdat samenwerking ons sterker maakt

We leven in een veranderend tijdperk; de verzorgingsstaat staat onder druk. Daarom boren we onze betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid aan. Deze tijd vraagt om mensen die actief meedoen in de samenleving. Verbindend leiderschap nodigt hen daartoe uit, biedt ruimte, stimuleert om ruimte te nemen en gaat uit van de eigen kracht van iedereen die een steentje bijdraagt.

Verbindend leiderschap verbindt deze individuele krachten. Want samenwerking maakt ons sterker. We zijn deel van een geheel. Ik is wij. We staan altijd in verbinding met de wereld om ons heen. Met de plek waar we wonen en de organisatie waarin we werken. Met familie, vrienden, collega’s, buren, partners…. én met onszelf. Dat maakt dat iedereen ertoe doet; iedereen levert een zinvolle bijdrage aan relaties, een organisatie en de samenleving. Verbindend leiderschap.

Een natuurlijke beweging in de praktijk

De beweging richt zich op leiders in de gemeenschap. Dit kunnen bestuurders, managers, toezichthouders en commissarissen zijn. Maar ook vrijwilligers en ondernemers. Burgers. Samen brengen we in de praktijk een natuurlijke beweging op gang. Onze focus ligt daarbij in eerste instantie op leiders die mee willen doen én de beweging maken.

Door te experimenteren en te delen

Het blijft niet bij praten. Verbindende leiders experimenteren en proberen de ideeën die ze bij elkaar opdoen uit in hun eigen praktijk. Ze delen persoonlijke verhalen over slagen en falen. Wisselen kennis en praktische ervaringen met elkaar uit. En inspireren elkaar om van betekenis te blijven in hun eigen omgeving.

Leden maken de coöperatie

Een lidmaatschap kost € 95 per jaar. Daarvoor kunnen leden meedoen aan 3 netwerkbijeenkomsten per jaar die de coöperatie organiseert en 1 het jaarlijks groot event InspireX. Hierbij sluiten we telkens af met een netwerkborrel waarbij interessante contacten worden gelegd om je eigen netwerk te verbreden. Leden dragen het gedachtegoed van verbindend leiden actief uit en toetsen elkaar op de uitgangspunten van verbindend leiden (het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, de opzegtermijn bedraagt één maand).

 

Bedrijven en organisaties die het gedachtegoed van de coöperatie ondersteunen, kunnen zich als partner bij de coöperatie aansluiten door een Samen-Werk overeenkomst af te sluiten. Deze Samen-Werk partners staan vermeld op onze website en krijgen de gelegenheid met 4 medewerkers van je bedrijf of organisatie gratis deel te nemen aan 3 netwerkbijeenkomsten en 1 groot event InspireX waarbij we telkens afsluiten met een netwerkborrel waarbij interessante contacten worden gelegd om je eigen netwerk te verbreden. Samen met u sparren wij hoe u bij kunt dragen over toekomstige initiatieven, creatieve ideeën, projecten en netwerkbijeenkomsten. Samen-Werk Partners betalen € 1.000 per jaar (het lidmaatschap wordt zonder bericht automatisch verlengd. De opzegtermijn bedraagt één maand). Wil je ook Samen-Werk Partner worden, neem dan contact op met ons secretariaat via [email protected]

Onze Samen-Werk Partners:

 • Provincie Limburg

 • Gemeente Beesel

 • Rubicon Jeugdzorg

 • Wonen Limburg

 • Gemeente Maastricht

 • Evolva

 • Gemeente Roermond

 • Waterschap Limburg

 • Gemeente Kerkrade

 • Limburgse Werkgevers Vereniging

 • Gemeente Sittard-Geleen

 • A4Works

 

De coöperatie adopteert en verbindt activiteiten

De coöperatie adopteert activiteiten (bijeenkomsten, workshops, opleidingen) die passen in het gedachtegoed van verbindend leiderschap. De coöperatie beveelt de activiteit aan onder haar leden en partners. Daarnaast zorgt ze voor de werving van deelnemers via haar adressenbestand, de website www.verbindendleiden.nl, LinkedIn, Facebook en Twitter (zie buttons onderaan deze pagina). Waar mogelijk helpt de coöperatie de initiatiefnemers van de activiteit met het vinden van externe financieringsbronnen. Initiatiefnemers betalen een bijdrage om de continuïteit van de coöperatie te garanderen.

De voorwaarden voor adoptie zijn:

 • De verbindend opleider is verantwoordelijk voor de activiteit en voert die uit.

 • De coöperatie toets en bepaalt of opleiding een meerwaarde is voor het gedachtegoed waar coöperatie voor staat.

 • De coöperatie en de verbindend opleider hebben overeenstemming over de begroting voor de activiteit.

 • De coöperatie ontvangt een vergoeding voor haar werkzaamheden.

 • De deelnemers aan de activiteit betalen een bijdrage die passend is in het kosten-batenperspectief van de activiteit.

 • De verbindend opleider evalueert zijn activiteit en bespreekt dit met coöperatie.

Deze manier van werken maakt dat:

 • Een veelheid van initiatiefnemers het gedachtegoed van verbindend leiden uitdraagt,

 • Initiatiefnemers via de toetsing op de adoptie een extra reflectie krijgen op de opzet van de activiteit,

 • Initiatiefnemers toegang krijgen tot een excellent netwerk van managers, bestuurders, toezichthouders en commissarissen uit verschillende domeinen en tot maatschappelijk relevante bewegingen van vrijwilligers,

 • Potentiële deelnemers / cursisten de garantie hebben dat de activiteiten getoetst zijn op de uitgangspunten van verbindend leiden.

© 2022 Coöperatie Verbindend Leiden